Silsilah Maulana Ibrahim Asmarqandi hingga Sunan Ngudung (4) -->
Cari Judul Esai

Advertisement

Silsilah Maulana Ibrahim Asmarqandi hingga Sunan Ngudung (4)

M Abdullah Badri
Jumat, 06 September 2019
Flashdisk Ebook Islami

Jual Kacamata Minus
silsilah lengkap syaikh jumadil kubro hingga rasulullah
Silsilah para wali dan sunan di tanah Jawa versi KH. Bisri Mustofa. Ilustrasi: istimewa.

Oleh M Abdullah Badri

MAULANA Asmara memiliki dua saudara, yang pertama bernama Maulana Ishaq dan kedua adalah Sunan Asfadi (istri Abdul Majid Raja Rum/Romawi). Maulana Ibrahim Asmara adalah putra dari:

 1. Maulana Jumadil Kubro, bin 
 2. Sayyid Zainul Hasan, bin 
 3. Sayyid Zainul Kubro, bin 
 4. Sayyid Zainul Alim, bin 
 5. Sayyid Zainul Abidin, bin 
 6. Sayyid Husain, bin 
 7. Siti Fatimah, binti 
 8. Rasulillah Muhammad Saw., bin 
 9. Abdullah, bin 
 10. Abdul Muthalib, bin 
 11. Hasyim, bin 
 12. Abdi Manaf, bin 
 13. Qushayyi, bin 
 14. Kilab, bin 
 15. Murrah, bin 
 16. Ka'ab, bin 
 17. Luayyin, bin 
 18. Ghalib, bin 
 19. Fihr, bin 
 20. Malik, bin 
 21. Nadlr, bin 
 22. Kinanah, bin 
 23. Huzaimah, bin 
 24. Mudrikah, bin 
 25. Ilyas, bin 
 26. Mudharr, bin 
 27. Nizar, bin 
 28. Ma'add, bin 
 29. Adnan, 

dan seterusnya hingga Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihimassalam, seterusnya hingga sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, selanjutnya hingga Nabi Idris alaihissalam, selanjutnya sampai kepada Nabi Anwas bin Nabi Syist bin Nabi Adam alaihimassalam.


Silsilah Raden Rahmat bin Maulana Ibrahim Asmara


Raden Rahmat (Sunan Ampel) bin Maulana Ibrahim Asmara yang mempersunting Dewi Candrawatu, putri Arya Teja Tuban, memiliki lima keturunan, yakni:

 1. Siti Syari'ah,
 2. Siti Muthma'innah,
 3. Siti Hafshah,
 4. Raden Ibrahim, dan 
 5. Raden Qosim. 

Raden Rahmat juga memperistri Dewi Karimah, putri dari Ki Bang Kuning, dan memiliki dua putri, yakni:

 1. Dewi Murtasiyah, dan
 2. Dewi Murtasimah.

Silsilah Maulana Ishaq bin Jumadil Kubro


Maulana Ishaq memiliki tiga anak, yakni: 1). Sayyid Abdul Qadir, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati Cirebon, 2). Dewi Sarah, 3). Raden Paku, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sunan Giri.

Jadi, Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri adalah saudara misanan dengan Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya.

Silsilah Haji Ustman (Sunan Manyuran) Mandalika


Haji Ustman (bin Raja Pandita bin Maulana Ibrahim Asmara) yang mempersunting Siti Syari'ah binti Sunan Ampel memiliki satu putra bernama Amir Hasan.

Silsilah Ustman Haji (Sunan Ngudung)

Ustman Haji (bin Raja Pandita bin Maulana Ibrahim Asmara) beristri Dewi Sari, putri Tumenggung Wilatikta, memiliki dua keturunan: 1). Dewi Sujinah, dan 2). Amir Haji.

Demikian terjemah halaman 5-7 Kitab Tarikh Auliya' KH. Bisri Musthofa. Rampung ditulis pada Jumat, 6 September 2019, pukul 23.42 WIB. Terjemah selanjutnya berjudul: Silsilah Singkat Ustman Haji Hingga Siti Jenar Jepara (5). [badriologi.com]

Flashdisk Ribuan Kitab PDF

close
Iklan Flashdisk Gus Baha